YAXŞI İNKİŞAF ETMİŞ İNFRASTRUKTUR

YAXŞI İNKİŞAF ETMİŞ İNFRASTRUKTUR

YAXŞI İNKİŞAF ETMİŞ İNFRASTRUKTUR

• Yeni salınmış və ya bərpa edilmiş 15.000 km uzunluğunda yollar və şosselər;
• 6 beynəlxalq hava limanı;
• Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu (“Dəmir İpək yolu”);
• 10-11.5 milyon ton karqo tutumuna malik yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı;
• TRASEKA dəhlizi vasitəsilə karqo daşınmalarının 1.3 dəfə artması.