Əlverişli investisiya mühiti

Azərbaycan Hökuməti ölkə iqtisadiyyatının müsbət mənada dəyişdirilməsi və cəlbedici investisiya məkanına çevrilməsi üçün zəruri islahatlar aparmaqda davam edir. Belə ki, hökumət islahatlar gündəliyini gücləndirməyi davam etdirir, icra mexanizmlərini möhkəmləndirir və şirkətlərin, eləcə də investorların etimadını artırmaq üçün əlavə uzunmüddətli tədbirlər həyata keçirir.

İNVESTİSİYA MÜHİTİNİ <BR />DƏSTƏKLƏYƏN 10 “YOX”
İNVESTİSİYA MÜHİTİNİ
DƏSTƏKLƏYƏN 10 “YOX”

İNVESTİSİYA MÜHİTİNİ
DƏSTƏKLƏYƏN 10 “YOX”

İKİTƏRƏFLİ İNVESTİSİYA  <BR />SAZİŞLƏRİ
İKİTƏRƏFLİ İNVESTİSİYA
SAZİŞLƏRİ

İKİTƏRƏFLİ İNVESTİSİYA
SAZİŞLƏRİ

ÖLKƏNİN QEYRİ-NEFT <BR />SEKTORUNA ƏN ÇOX <BR />İNVESTİSİYA QOYAN ÖLKƏLƏR
ÖLKƏNİN QEYRİ-NEFT
SEKTORUNA ƏN ÇOX
İNVESTİSİYA QOYAN ÖLKƏLƏR

ÖLKƏNİN QEYRİ-NEFT
SEKTORUNA ƏN ÇOX
İNVESTİSİYA QOYAN ÖLKƏLƏR

PRİORİTET SAHƏLƏR
PRİORİTET SAHƏLƏR

PRİORİTET SAHƏLƏR

İNVESTİSİYA   <BR />TƏŞVİQİ SƏNƏDİ
İNVESTİSİYA
TƏŞVİQİ SƏNƏDİ

İNVESTİSİYA
TƏŞVİQİ SƏNƏDİ

ETİBARLI İNVESTİSİYA  <BR />MƏKANI
ETİBARLI İNVESTİSİYA
MƏKANI

ETİBARLI İNVESTİSİYA
MƏKANI

İXTİSASLI  <BR />KADRLAR
İXTİSASLI
KADRLAR

İXTİSASLI
KADRLAR

İNVESTİSİYA ÜÇÜN MÜNBİT ŞƏRAİT
İNVESTİSİYA ÜÇÜN MÜNBİT ŞƏRAİT

İNVESTİSİYA ÜÇÜN MÜNBİT ŞƏRAİT

İQTİSADİYYATIN ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ
İQTİSADİYYATIN ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ

İQTİSADİYYATIN ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ

ŞİRKƏTLƏRİ AZƏRBAYCANA İNVESTİSİYA QOYMAĞA TƏŞVİQ EDƏN 5 ƏSAS AMİL
ŞİRKƏTLƏRİ AZƏRBAYCANA İNVESTİSİYA QOYMAĞA TƏŞVİQ EDƏN 5 ƏSAS AMİL

ŞİRKƏTLƏRİ AZƏRBAYCANA İNVESTİSİYA QOYMAĞA TƏŞVİQ EDƏN 5 ƏSAS AMİL

TURİZM SAHƏSİNDƏ İNVESTİSİYANI TƏŞVİQ ETMƏK ÜÇÜN MÖVCUD MEXANİZMLƏR
TURİZM SAHƏSİNDƏ İNVESTİSİYANI TƏŞVİQ ETMƏK ÜÇÜN MÖVCUD MEXANİZMLƏR

TURİZM SAHƏSİNDƏ İNVESTİSİYANI TƏŞVİQ ETMƏK ÜÇÜN MÖVCUD MEXANİZMLƏR

İNVESTİSİYA TƏŞVİQİ AMİLLƏRİ
İNVESTİSİYA TƏŞVİQİ AMİLLƏRİ

İNVESTİSİYA TƏŞVİQİ AMİLLƏRİ

MİQRASİYA  <BR/>GÜZƏŞTLƏRİ
MİQRASİYA
GÜZƏŞTLƏRİ

MİQRASİYA
GÜZƏŞTLƏRİ