YÜKSƏK İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR

DÜNYA BANKININ
"DOING BUSINESS 2019" HESABATI

ÜMUMİ
SIRALAMA

25/190

BİZNESƏ
BAŞLAMA

9/190

MÜLKİYYƏTİN
QEYDİYYATI

17/190

VERGİLƏRİN
ÖDƏNİLMƏSİ

28/190

İNVESTORLARIN
MÜDAFİƏSİ

2/190

KREDİTİN
ƏLDƏ EDİLMƏSİ

22/190

Yüksək iqtisadi göstəricilər


Son dövrlərdə Hökumətin islahatlar gündəliyinin əsasında institusional çərçivənin təkmilləşdirilməsi, təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi və sosial xidmətlərin gücləndirilməsi ilə yanaşı, vergi, miqrasiya və gömrük bazasının daha da yaxşılaşdırılması durur.

Ölkə Kiçik investorların hüquqlarının qorunması (2-ci yer), Biznesə başlama (9-cu yer), Əmlakın qeydiyyata alınması (17-ci yer), Vergilərin ödənilməsi (28-ci yer) və Kreditin əldə edilməsi (22-ci yer) göstəriciləri üzrə nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə etmişdir. Eləcə də, Tikintiyə icazələrin verilməsi (61-ci yer) və Elektrik enerjisinin əldə edilməsi (74-cü yer) göstəriciləri üzrə müəyyən irəliləyiş müşahidə olunmuşdur.