YENİ İSLAHATLAR PAKETİ

YENİ İSLAHATLAR PAKETİ

YENİ İSLAHATLAR PAKETİ

• İdarəetmə, ədliyyə, cinayət hallarına nəzarət mexanizmi;
• Makroiqtisadi mühit;
• İnsan kapitalı və əmək bazarı;
• İnfrastruktur;
• Maliyyə bazarları;
• İnvestorların müdafiəsi və korporasiyalar;
• Xarici ticarətin sadələşdirilməsi;
• Texnologiya və innovasiyalar;
• Təkmilləşmiş vergi, gömrük, miqrasiya idarəetməsi;
• Səhiyyə sistemi.