SƏMƏRƏLİ VƏ VAXT BAXIMINDAN QƏNAƏTCİL MARŞRUTLAR

Yüksək iqtisadi göstəricilər

Əlverişli coğrafi mövqeyə malik Azərbaycan bir sıra önəmli ticarət marşrutlarının kəsişməsində yerləşir. Ölkənin regionda tutduğu əlverişli geostrateji mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları və eləcə də inkişaf etmiş infrastrukturu daim xarici şirkətləri buraya cəlb edir. Belə ki, ticarət yük daşınmaları zamanı Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizləri üzrə hərəkət etməyi seçən şirkətlər Çin-Avropa dəniz marşrutu üzrə 70%, Hindistan-Avropa Şimal-Cənub marşrutu üzrə 60% vaxta qənaət etmiş olurlar.

70% vaxta qənaət

ÇİN-AVROPA DƏNİZ MARŞRUTU


60% vaxta qənaət

HİNDİSTAN-AVROPA ŞİMAL-CƏNUB MARŞRUTU

Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizləri

Çin-Qazaxıstan-Xəzər dənizi-Azərbaycan
-Gürcüstan-Qara dəniz-Polşa
6500km
14 gün
4100$
Çin-Qazaxıstan-Xəzər dənizi-Azərbaycan-
Gürcüstan-Türkiyə (İstanbul/Mersin)
6410/5671 km
11-9 gün
3500/3200$
Hindistan-İran-Astara-Azərbaycan-Rusiya-
Finlandiya
7800 km
22 gün
2170$
Hindistan-Fars Körfəzi-İran-Azərbaycan-
Gürcüstan-Qara dəniz-Ukrayna-Polşa
6900 km
20 gün
6000$