Azərbaycana xoş gəlmişsiniz

Yaradılması

28 may 1918

Müstəqilliyin bərpası

18 oktyabr 1991

Paytaxtı

Bakı

Dili

Azərbaycan

Valyutası

Azərbaycan manatı

Ərazisi

Azərbaycanın ərazisi 86.600 km2-dir (12% meşələr, 1.7% su sahələri, 30.5%-i otlaq sahəsi olmaqla 55.1% kənd təsərrüfatı torpaqları və 31.2% digər ərazilər). Əraziyə, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan hövzəsi də daxildir.

Coğrafi koordinantları

44°-52° Şərq uzunluğu, 38°-42° Şimal enliyi

Əhalisi

10 milyon

Qonşuları

Azərbaycan cənubda İran (765 km) və Türkiyə (15 km), şimalda Rusiya (390 km), şimal-qərbdə Gürcüstan (480 km), qərbdə Ermənistan (1007 km) ilə həmsərhəddir. Xəzər dənizinin Azərbaycana aid sahil xəttinin uzunluğu 825 km təşkil edir.