Gömrük qaydaları

Yazılı bəyan olunmalı mallar

Müşayiət olunmayan yük

Müşayiət olunmayan yük

Müəyyən edilmiş həddən yuxarı dəyərli olan metallar və daşlar

Müəyyən edilmiş həddən yuxarı dəyərli olan metallar və daşlar

10 000$ ekvivalentində valyuta və qiymətli kağızlar

10 000$ ekvivalentində valyuta və qiymətli kağızlar

Lisenziya və icazə tələb olunan mallar

Lisenziya və icazə tələb olunan mallar

Dəyəri 1500$-dan artıq müvəqqəti idxal edilən mallar

Dəyəri 1500$-dan artıq müvəqqəti idxal edilən mallar